Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Campus Universitari d'Igualada

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Lleida 
Publicació BOE: 16/12/2010
Publicació Pla d'estudis BOE: 28/06/2017 

Centre docent: Facultat de Dret Economia i Turisme (Campus Universitari Igualada-UdL)
                            Av. del Pla de la Massa, 8 
                            08700 Igualada 
                            Tel. +34 34 93 803 53 00
                            http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 36
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 9
TOTAL CRÈDITS 240

 

Oferta docent - Curs 2023-2024

Oferta docent - Curs 2024-2025

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
103301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
103302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
103303 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS T 6
103304 ENGLISH FOR BUSINESS I T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
103306 DRET MERCANTIL T 6
103307 ECONOMIA I T 6
103308 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6
103309 ENGLISH FOR BUSINESS II T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
103313 ECONOMIA II B 6
103314 ESTADÍSTICA AVANÇADA B 6
103316 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
103318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103311 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
103312 FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL B 6
103315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
103317 POLÍTICA ECONÒMICA B 6
103319 DRET FINANCER I TRIBUTARI B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103320 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA B 6
103321 CONTROL DE GESTIÓ I PRESSUPOSTARI B 6
103322 PLANIFICACIÓ FISCAL DE L'EMPRESA B 6
103323 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL B 6
103324 DRET DEL TREBALL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103325 MÀRQUETING ESTRATÈGIC B 6
103326 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I LOGÍSTICA B 6
103327 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS B 6
103328 DIRECCIÓ FINANCERA B 6
103329 ECONOMETRIA B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103333 INICIATIVA EMPRESARIAL I CREACIÓ D'EMPRESES O 6
103334 GESTIÓ DE L'EMPRESA FAMILIAR O 6
103338 MERCATS FINANCERS I GESTIÓ DE CARTERES O 6
103347 MOBILITAT I O 6
103348 MOBILITAT II O 6
103349 MOBILITAT III O 6
103350 MOBILITAT IV O 6
103351 MOBILITAT V O 6
103356 SIMULACIÓ I JOCS D'EMPRESA O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103332 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONES O 6
103337 VALORACIÓ D'EMPRESES I ESTRATÈGIA FINANCERA O 6
103347 MOBILITAT I O 6
103348 MOBILITAT II O 6
103349 MOBILITAT III O 6
103350 MOBILITAT IV O 6
103351 MOBILITAT V O 6
103355 MÀRQUETING DIGITAL O 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103345 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
103346 PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES B 15