Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Campus Universitari d'Igualada

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101303 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS T 6
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
101304 ENGLISH FOR BUSINESS I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101306 DRET MERCANTIL T 6
101307 ECONOMIA I T 6
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
101309 ENGLISH FOR BUSINESS II T 6
101308 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
101310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
101316 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
101314 ESTADÍSTICA AVANÇADA B 6
101313 ECONOMIA II B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
101317 POLÍTICA ECONÒMICA B 6
101311 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
101319 DRET FINANCER I TRIBUTARI B 6
101312 FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL B 6