Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Campus Universitari d'Igualada

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Igualada)

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

240 ECTS

Preu crèdit ECTS

17,69€

Centre que l'imparteix

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Any d'inici

2020/2021

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (70%), Castella (25%), Anglès (5%)

Places

40

Coordinació

Prof. Rosa Maria Florensa Guiu fdet.coordgadeigualada@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Jornada d'acollida
Jornada d'acollida
Jornada d'acollida
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

El grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) que s'ofereix té un enfocament generalista, resultat de les reflexions realitzades amb representants d'institucions privades i públiques de l'entorn i les manifestades en les enquestes d'inserció laboral dels titulats i les recollides en el Pla Estratègic de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Igualada i el seu entorn es caracteritzen per una estructura empresarial de petita i mitjana empresa, fet que aconsella una formació àmplia perquè el futurs titulats tinguin una visió general del funcionament d'una empresa. D'aquesta manera, els graduats tindran la capacitat de cobrir diferents necessitats de gestió que es puguin plantejar quan s'incorporin al mon de l’empresa.

Els estudis en Administració i Direcció d'Empreses, ofereixen també la possibilitat d'aprofundir en les competències relacionades amb la innovació empresarial, la direcció general de l'empresa i la gestió de la globalització dels mercats i les empreses.